top of page

All Videos

All Videos

All Videos
Search video...
Jon Shields 2-seam Lefty-Lefty strikeout

Jon Shields 2-seam Lefty-Lefty strikeout

00:08
Play Video
Jon Shields Lefty-right jam 4 seam

Jon Shields Lefty-right jam 4 seam

00:09
Play Video
Lefty-Righty jam strikeout Auburn Montgomery

Lefty-Righty jam strikeout Auburn Montgomery

01:04
Play Video
Jon Shields lefty-Lefty curve strike out a Auburn Montgomery

Jon Shields lefty-Lefty curve strike out a Auburn Montgomery

00:34
Play Video
bottom of page